Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής

 

Η Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες: 

α)  την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων

β)  τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και 

γ)  τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής 

Η Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων είναι οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης.  Αποτελεί τον επίσημο φορέα συντονισμού και ελέγχου της πολιτικής των κρατικών ενισχύσεων, ενώ παράλληλα είναι ο επίσημος συνομιλητής της χώρας με την ΕΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς για θέματα κρατικών ενισχύσεων. Συμβάλει στη διασφάλιση και τον έλεγχο της ορθής και οργανωμένης χρήσης των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων καθώς και στη δημοσιονομική σταθεροποίηση μέσα από την αποδοτική χρήση ενισχύσεων σε καινοτόμους και παραγωγικούς τομείς.

Η Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού διαρθρώνεται σε τέσσερα Τμήματα και ένα Γραφείο.

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής αποτελείται από πέντε Διευθύνσεις. Συμβάλλει, μεταξύ άλλων στη χάραξη και παρακολούθηση της οικονομικής πολιτικής της χώρας,  στη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, στην εκπροσώπηση και διαφύλαξη των συμφερόντων της χώρας στα ευρωπαϊκά όργανα και τους διεθνείς οργανισμούς για θέματα αρμοδιότητας ΥΠΟΙΚ. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της είναι η παραγωγή επίσημων μακροοικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, η υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση οικονομικής στρατηγικής, η παρακολούθηση διαρθρωτικών αλλαγών περιλαμβανομένων και των ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων και ο σχεδιασμός των κατάλληλων πιστωτικών μέτρων, σε περίπτωση έκτακτων οικονομικών γεγονότων.  

Επικοινωνία:

Διεύθυνση: Νίκης 5-7, 101 80, Αθήνα

Τηλ: 210-3332000 (τηλ. κέντρο)

Fax: 210-3332499

E-mail: generalsecr@minfin.gr