Όροι και Συνθήκες χρήσης της ιστοσελίδας
 

Καλωσορίσατε στον Δικτυακό τόπο μας.

Εάν συνεχίσετε την πλοήγηση και χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό  τόπο, τότε συμφωνείτε με την συμμόρφωση προς τους όρους και συνθήκες χρήσης, που υπαγορεύουν την σχέση χρήσης του δικτυακού τόπου από εσάς.

Ο όρος "εμείς", αναφέρεται στον ιδιοκτήτη αυτού του δικτυακού τόπου που είναι το Υπουργείο Οικονομικών.

Ο όρος "εσείς" αναφέρεται στον χρήστη ή περιηγητή του δικτυακού μας τόπου.

Η χρήση του δικτυακού τόπου υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει στοιχεία  που ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών ή στοιχεία για τα οποία έχουμε "εμείς" την άδεια δημοσίευσης τους.

Οι πληροφορίες  που παρουσιάζονται στη δικτυακή μας πύλη, δημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Το Υπουργείο Οικονομικών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη Δικτυακή Πύλη.  Αλλαγές μπορούν να γίνουν ανά πάσα στιγμή χωρίς κάποια ενημέρωση.
Ο δικτυακός τόπος μπορεί να έχει συνδέσμους σε άλλους δικτυακούς τόπους. Οι σύνδεσμοι αυτοί θα είναι προς δική σας εξυπηρέτηση. Δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων.

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δικτυακής Πύλης, είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη) που του έχουν χορηγηθεί.

Η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

Το Υπουργείο Οικονομικών και οι αρμόδιες Γενικές Γραμματείες λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί  η σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν.

Το Υπουργείο Οικονομικών δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της Δικτυακής Πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει τόσο κατά την αίτηση εγγραφής του όσο και κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου.

Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της Δικτυακής Πύλης του Υπουργείου δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Οικονομικών.  
 
Η υπηρεσία RSS που διαθέτει το Υπουργείο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άλλους ιστότοπους μόνο ως link το οποίο οδηγεί απευθείας στο πλήρες άρθρο του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά της πηγής (www.minfin.gr). Οποιαδήποτε άλλη χρήση της υπηρεσίας RSS όπως αναπαραγωγή, πώληση, μίσθωση, αναδημοσίευση, διανομή, εκτέλεση, διαμόρφωση, τροποποίηση απαγορεύεται.

Η Γ.Γ.Π.Σ. μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του.

Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης "cookies" σε καμία περίπτωση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση "cookies" για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ.