Αποφάσεις της ΕΕ για Ελληνικές Υποθέσεις Κρατικών Ενισχύσεων Αποφάσεις της ΕΕ για Ελληνικές Υποθέσεις Κρατικών Ενισχύσεων

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιεί όλες τις αποφάσεις της σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ.

Η πρόσβαση, με λεπτομερή κριτήρια αναζήτησης, είναι επίσης δυνατή από τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

 

Μια ενδεικτική λίστα των τελευταίων αποφάσεων είναι η ακόλουθη: